Нэвтрэх

Нээлттэй самбар

There are no posts in the Shoutbox

The shoutbox is unavailable to non-members

Холбоосууд

banner-6banner-1banner-2banner-3

“ОРОН НУТАГ-2015” дөрөвдүгээр тэмцээний удирдамж

“Багануур ХК”-ий нэрэмжит хөдөө орон нутгийн шатарчдын

“ОРОН НУТАГ-2015” дөрөвдүгээр тэмцээний удирдамж

Багануур дүүрэг

            2015.09. 04

Тэмцээний зорилго: Хөдөө орон нутагт шатрын спортыг хурдацтай хөгжүүлэх,

хүүхэд залуусын  чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх,

орон нутгийн багш дасгалжуулагч нарын туршлагыг судалж

танилцуулах, хамтын ажиллагааг сайжруулахад оршино.

Ивээн тэтгэгч:          Багануур ХК

Зохиогдох газар:     Багануур дүүргийн “Уурхайчин” спорт цогцолбор

Тэмцээний дүрэм:  ОУШХ-ны дүрмээр явагдана.

Тэмцээний журам: Өсвөрийн шатарчдын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд

Улаанбаатар хотын харъяаллаар оролцсон шатарчдыг оролцуулахгүй. Багануур дүүргийн харъяалалтай шатарчид

нээлттэй оролцож болно.

Хугацаа:                    2015 оны 10-р сарын 3-4

Ангилал:                   8 хүртэлх нас, 9-10 нас, 11-12 нас, 13-18 нас охид, хөвгүүд

гэсэн 8 ангиллаар явагдана.

Цагийн хяналт:       Талдаа 45 минут

Систем:                     Швейцарь системээр 8 өрөг тоглоно.

Хураамж:                  10000 төгрөг

Бүртгэл:                     Багуудын мэдүүлгийг өмнөх өдрийн оройн 18 цагаар

тасалбар болгож хаана.

Шагналын сан:        Багийн дүнгээр байр эзлүүлнэ. Багийн дүнг гаргахдаа медалийн чанарт оноо өгөх байдлаар байр эзлүүлнэ.

/Алтан медаль 3 оноо, мөнгөн медаль 2 оноо, хүрэл медаль 1 оноо/ Шагналын санг хавсаргав.

Харилцах утас:        99027145

Зохион байгуулах комисс

“Орон нутаг-2015” шатрын тэмцээний шагналын төсөв

д/д

Ангилал

Байр

Мөнгөн шагнал /төгрөгөөр/

1

Багийн дүн

1-р байр

200,000

2

 

2-р байр

150,000

3

 

3-р байр

100,000

Өсвөрийн шатарчид

4

8 хүртэлх нас хөвгүүд

1-р байр

120,000

5

 

2-р байр

100,000

6

 

3-р байр

80,000

7

8 хүртэлх нас охид

1-р байр

120,000

8

 

2-р байр

100,000

9

 

3-р байр

80,000

10

9-10 нас хөвгүүд

1-р байр

120,000

11

 

2-р байр

100,000

12

 

3-р байр

80,000

13

9-10 нас охид

1-р байр

120,000

14

 

2-р байр

100,000

15

 

3-р байр

80,000

16

11-12 нас хөвгүүд

1-р байр

120,000

17

 

2-р байр

100,000

18

 

3-р байр

80,000

19

11-12 нас охид

1-р байр

120,000

20

 

2-р байр

100,000

21

 

3-р байр

80,000

22

13-18 нас хөвгүүд

1-р байр

120,000

23

 

2-р байр

100,000

24

 

3-р байр

80,000

25

13-18 нас охид

1-р байр

120,000

26

 

2-р байр

100,000

27

 

3-р байр

80,000

Нийт дүн

2,850,000